HOLIDAY INGATLAN
                         
 
 

Az öröklési illetékek jelenlegi bonyolult szabályozása 2013-ban jelentősen egyszerűsödhet, ami némi bevétel növekedést is hozhat az állam számára.

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy mentes az illeték alól az örökhagyó egyenesági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész. 

Öröklési illeték lakástulajdon-szerzés esetén:
- házastársa,
- mostoha- és nevelt gyermeke,
- mostoha- és nevelőszülője öröklése esetén

Lakástulajdon-szerzés esetén az illeték mértéke:
1. 18 millió forintig 2,5 %,
2. 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6 %,
3. 35 millió forint feletti rész után 11 %

Mentes az illeték alól az e csoportba tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. A mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás (vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog) tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.
- Az örökhagyó testvére esetén
Lakástulajdon-szerzés esetén az illeték mértéke:
1. 18 millió forintig 6 %,
2. 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8 %,
3. 35 millió forint feletti rész után 15 %.

- Az örökhagyó testvére esetén
Lakástulajdon-szerzés esetén az illeték mértéke:
1. 18 millió forintig 6 %,
2. 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8 %,
3. 35 millió forint feletti rész után 15 %. - Minden egyéb örökös esetében:

18 millió forintig 8 %,
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12 %,
35 millió forint feletti rész után 21 %

Változások 2013 január 1-jétől:

Az illetéktörvény módosítása a jelenlegi tervek szerint január elsejével jelentős változásokat hoz egyebek mellett az illeték-kulcsrendszer átalakulásával, és az illetékmentességi rendszer kiszélesedésével. (Ahogyan az a fenti táblázatból is látszik, minél távolabbi rokon valaki, annál magasabb volt az illetékkulcs.) Az öröklési és ajándékozási illetéknemekben alkalmazott 18-18 (!) adókulcs helyett két illetékkulcs bevezetése várható. A kormány javaslatának elfogadása esetén az általános illetékmérték 18 százalék, míg a lakásszerzésekhez kapcsolódó kedvezményes mérték 9 százalék lenne.

Ezáltal az öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már sem a szerzett vagyon, sem a rokonsági kapcsolat nem bír relevanciával, ugyanakkor az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések továbbra is illetékmentesek maradnak. A kormány javaslata szerint az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése - annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül - mentesülne a vagyonszerzési illetékek alól.

A jelenlegi helyzettel összehasonlítva az özvegyek (vagyis az örökhagyó házastársa) jól járnak, hiszen a kormány rájuk is kiterjesztené az egyenes ági rokonokat megillető értékhatár nélküli illetékmentességi szabályozást. Szintén a házastársak számára kedvező fejlemény, hogy az ajándékozás terén is az egyenesági rokonokkal kerülnek egy csoportba, azaz e téren is vonatkozik majd rájuk az illetékmentesség.

A változásoktól némi bevétel növekedést is vár a kormány: a 2013-as büdzsé jelenleg ismert tervezete 4 milliárd forinttal számol az idénre várt 2,8 milliárdos öröklési illeték-bevétel helyett.

Asztali nézet